Venstre krever distriktspolitikk

Den blåblå regjeringen mangler en helhetlig distriktspolitikk. Uten en tydelig plan opplever vi en avvikling av distriktsarbeidsplasser og Distrikstnorge taper i kampen om å sikre nye arbeidsplasser generelt. Oppland Venstre ønsker å snu denne utviklingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Statlige arbeidsplasser

Foto: Venstre

Statlige etater bruker innsparingspålegg til å sentralisere virksomheter. Oppland Venstre ser at alt for mange av effektiviseringstiltakene ender med at man sentraliserer tilbudene og arbeidsplassene. Lista er lang over sentraliseringsforslag fra statlige etater: NRK, politiet, skatteetaten, fengselsvesen mm. Regjeringen har ikke lenger føringer for å unngå konsentrasjon av statlige arbeidsplasser til de største byområdene. Fortsetter denne trenden og nyetableringene også skjer sentralt får vi en problemskapende vekst i hovedstaden samtidig som distriktene utarmes.

Venstre mener at Norge trenger både en strukturreform og en demokratireform for å motvirke en stadig økende sentralisering og for å fordele makt og ressurser bedre. Hvis kommunereformen skal være en reform som flytter makt utover i landet, må utflytting av statlige arbeidsplasser også følge med. Statsetatene ser nå ut til å gjennomføre en sentraliserende strukturreform, stikk i strid med ambisjonen i kommunereformen og hva folk ønsker.

Venstre krever at vi bruker hele landet!
Nye statlige etableringer bør skje utenfor storbyene.
Det skal lages en plan for utflytting av eksisterende statlige arbeidsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**