Gruppemøter vinteren/våren 2015

Lier Venstres hovedaktivitet er gruppemøtene. Her diskuterer vi aktuelle saker, og her kan medlemmer og andre møtes og delta i utformingen av lokallagets politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Gruppemøtene avholdes på mandager, i forkant av møtene til kommunens hovedutvalg, hver 3. eller 4. uke. Vi møtes rådhusets vestibyle klokka 19.00. Alle er velkomne til Venstres gruppemøter, enten de er medlemmer i Venstre eller ikke.

For vinteren/våren 2015 er møteplanen slik:

• 19. januar
• 16. februar
• 23. mars
• 4. mai
• 1. juni

Møteplanen er også i kalenderen nederst på denne siden.

Velkommen

Tor Haugen
Sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**