Ingen bilsatsing i Oslo

Guri Melby
Foto: Jo Straube

Vår prioritering er gående, syklister og kollektivtrafikk, i den rekkefølgen, skriver miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby i Dagsavisen 20. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I Dagsavisen (16/2) beskylder MDGs Lan Marie Nguyen Berg meg for å tale med to tunger om Oslos miljøpolitikk. La meg være klinkende klar: Vår prioritering er gående, syklister og kollektivtrafikk, i den rekkefølgen. Vår satsing har gitt resultater. Oslo har landets høyeste kollektivandel, landets desidert mest fornøyde kollektivkunder, landets laveste bilandel, og vi har nylig lagt fram landets mest ambisiøse sykkelstrategi. Det betyr ikke at vi er i mål, men det betyr at det vi gjør virker, og at arbeidet med å gjøre Oslo til en av verdens fremste miljøbyer må fortsette.

Det betyr at biltrafikken inn til Oslo må begrenses. Byrådet og bystyret har vært klare på at E18 ikke må øke biltrafikken og heller ikke gå på bekostning av viktige kollektivtiltak, som Fornebubanen. Vi har også sagt at prosjektets kostnader må ned og at investeringene må innrettes for å bedre framkommeligheten for buss og syklister. Men kommunen har ikke det siste ordet i et statlig prosjekt i Asker og Bærum. Den endelige utforminga av E18 vedtas av Stortinget. Oslo har gitt klar beskjed om at planene vil ha betydelige negative konsekvenser, og at de må endres for å prioritere miljøvennlige transportmidler. Stortinget kan bare støtte en ny E18 dersom det er i tråd med klimaforliket, og jeg forventer at prosjektet planlegges slik at det ikke bidrar til økte utslipp. Å gjøre som Berg vil, nemlig å vrake Oslopakke 3, vil ha stikk motsatt effekt. Oslopakke 3 er en finansieringsmekanisme som innebærer at Oslo og Akershus får bruke inntektene fra bomringen til samferdselsformål i regionen. I Oslo går snart 80 prosent av inntektene fra bomringen til kollektivtiltak, og det er Oslopakke 3 som har finansiert så godt som hele det kollektivløftet vi har fått til de siste årene. Oslopakke 3 er slik sett det viktigste miljøpolitiske instrumentet vi har.

Min viktigste oppgave er å gjøre det enkelt for folk å ta grønne valg i Oslo. Kollektivtilbudet og gang- og sykkelløsningene skal være så gode at bilen ikke frister. Noen ganger innebærer en prioritering av myke trafikanter og kollektivreisende også at andre må prioriteres ned, og gjennom flere konkrete saker har byrådet vist at dette er en prioritering vi tør å ta. Det er derfor vi fjernet parkeringsplassene i Thereses gate, bygget nye Torggata som sykkelprioritert gate, fjernet parkeringsplasser og etablerte sykkelfelt i Kirkegata og Skippergata, og bruker en halv milliard kroner på å gjøre Prinsens gate og Tollbugata rene kollektivgater.

Innlegget sto på trykk i Dagsavisen 20.02.15.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**