Byråd Melby lanserer ny trafikksikkerhetsapp for elever

Foto: Jo Straube

Trafikksikkerhetsappen «Trafikkagenten» ble lansert i Osloskolen 24. februar. Via mobiltelefon eller nettbrett kan elevene selv kartlegge farlige kryss og strekninger. –Informasjonen gjør at vi kan prioritere de riktige tiltakene for bedre og tryggere skoleveier, sier Guri Melby, byråd for miljø og samferdsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kommende vår og høst får elevene i Osloskolen mulighet til å gi innspill om trafikksikkerheten ved å vende tommelen opp eller ned via Trafikkagenten. Appen er laget som et spill der elevene har rollen som hemmelige agenter som skal rapportere noe mistenkelig. Barna skal melde inn trygge eller utrygge områder mens de går til og fra skolen. Applikasjonen registrerer også om elevene reiser alene, med andre, om de går, sykler, reiser med bil eller kollektivtransport. Denne uken lanserte Venstres miljø- og samferdselsbyråd, Guri Melby, appen på Bryn skole.

– Dette er svært nyttig informasjon. Vi kan se hvor elevene går, hvilken del av skoleveien som oppleves som bra og hvilke strekninger som de mener er utfordrende og utrygge. Vi får en del tilbakemeldinger fra lærere og foreldre, men det er sjeldent at vi hører fra barna selv hva de mener. Det er godt mulig at de har en annen opplevelse av en vei enn voksne har. Det er viktig for oss å kartlegge, sier Melby.

Den nye kartleggingen av skoleveier vil:

  • gi tilbakemelding på om gjeldende prioriteringer og tiltak treffer og virker
  • gi data om hvilken vei elevene bruker og om veien oppleves som sikker eller om det er utfordringer
  • synliggjøre behov for trafikksikkerhetstiltak, for videre prioriteringer og endringer på skoleveiene
  • gi et digitalt kart som kan brukes i planlegging av nye skolebygg, endring i bruk av skolebygg og endring av veier
  • gi en oversikt over barns reisevaner

Foreldre og lærere får også si sin mening om skoleveien, gjennom en egen undersøkelse i samme periode.

– For Oslo kommune er det viktig å vite hva elever og foreldre mener om skoleveien. Slike innspill er nyttig når kommunen skal planlegge trafikksikkerhetstiltak, sier Melby.

Byrådets satsing på trygge skoleveier er mer enn doblet i 2015. I tillegg til at elevene nå bidrar til kartlegging av skoleveiene, gjennomgår kommunen alle bydeler og aktuelle skoleveier for systematisk å iverksette tiltak der hvor det er behov for det.

– Vi er nødt til å finne ut hva vi skal bruke pengene til. Mange er flinke til å rapportere til oss, men det er mye vi ikke vet om. Vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle til skolen, og da må vi sørge for at skoleveiene er trygge, avslutter byråd Melby.

For mer info, se www.trafikkagenten.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**