La oss få dø i fred for pokker !?

Kongsvinger Venstre ser forskerne stadig påpeker distriktets vanskelige kår for bedrifter og befolkningsvekst. Helt korrekt mener også Venstre det er at tog og vei alene ikke er løsningen for å øke tilstrømmingen av borgere. Både Telemarksforskning og Østlandsforskning tilskriver fremtidig befolkningsvekst og utvikling på det sentrale Østlandet.

Vi mener at radikale grep må gjøres for å skaffe distriktet arbeidsplasser og flere innbyggere. Det offentlige alene klarer ikke å være innovative nok til å sikre slik vekst. Vi må inngå i tette partnerskap og god samhandling med private aktører og frivillige krefter for å treffe riktig publikum – det vil si bedrifter og mulige tilflyttere.
Dette innebærer at vi ikke kan stå på hver vår tue i den enkelte kommune og ha på skylapper. Vi har kvaliteter i den enkelte kommune, som kan komme flere til nytte – forutsatt at vi kan ha tillit til at vi alle ønsker vår region det beste!
Kongsvinger er en naturlig motor i dette, og ja vi hevder det uten å være “breiale”. Det er et faktum at de største sentra, med flest innbyggere og antall arbeidsplasser har en slik rolle.

Når vi ser den ene kommunen etter den andre ikke kan erkjenne at det er klokt med et bredere og tettere samarbeid – trass i hva regjering og departement gir av virkemidler og tydelige signal om retning – da er det kanskje meningen at området forvitrer, forgubber og til sist blir spist opp av statens beslutninger om hva som er vårt eget beste. Eller skal vi la stormøtet for kommuner og bedrifter den 28. februar bli en solid start og en stor motkraft til spådommene ?

Venstre sier ja takk til private initiativ for å skape vekst og utvikling, vi ønsker å ta imot alle ideer som bidrar til bedriftsutvikling da vi med solid overbevisning kan påstå at arbeidsplasser gir økt tilstrømming av mennesker. Vi ønsker at de bedrifter som er i distriktet og som har spisskompetanse kan videreutvikle seg, og skape et kraftsentrum fordi det vil tiltrekke seg andre aktører som kan bli med i en næringsklynge.
Vi kan ikke bare feste lit til at statlige arbeidsplasser skal strømme over distriktene, slik Arbeiderpartiet tenker og ønsker. Vi har en realistisk tanke om at vi må selv skape vår fremtid, og den består ikke bare av serviceyrker som det offentlige i hovedsak tilbyr. I dagens Glåmdals-distrikt må vi forstå at gullkysten rundt Stavanger ikke kommer hit.
Vi må snakke oss selv opp – vi vil ha utdanning, vi vil ha arbeidsplasser og vi klarer å skape disse med både eksisterende og flere nye borgere. Med kreative ideer og tiltak kan vi få det til.

Venstre mener vi nå må ta aktive grep for vår region – det betyr en for alle og alle for en ! Med en stor kommune blir vi slagkraftige, vi må selvsagt rydde i administrative og geografiske utfordringer for å sikre demokrati og velferd. Se likevel hen til Sandefjord som nettopp har inngått samarbeid med sine nabokommuner – og hvilke fordeler de får ut av det i et vekstområde. Se hen til Finnmark som har befolkningsvekst fordi de tar imot og integrerer mennesker fra andre land. Vi må ta i bruk den innlandske fandenivolskheten vi besitter og ikke være så fornøyde med det som en gang var.
Se opp og frem – La oss skape et sterkere og mer levedyktig Glåmdal !

Jørn-André Stenseth, Kongsvinger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**