Kjetil Vold Archer ny leder i Larvik Venstre

Bildet viser den nyvalgte ledertrioen i Larvik Venstre. Fra venstre Kari Aasan, Kjetil Vold Archer og Sidsel Lombardo., Foto: Karin Frøyd

Larvik Venstre har avholdt årsmøte 5. februar på Hospitalet i Larvik. Der ble Kjetil Vold Archer valgt som ny leder. Han tok over etter Jan Kulland som har vært leder i 2 år. De fleste i det tidligere styret tok for øvrig gjenvalg, enten som styremedlem eller fortsatte som vara til styret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Årsmøtet i Larvik Venstre med 12 medlemmer til stede, behandlet ordinære årsmøtesaker deriblant årsberetninger fra styret og fra kommunestyregruppa. Styrets fremlagte regnskap, kontingent for 2016 og budsjett ble vedtatt med mindre endringer.

Bildet viser den nyvalgte ledertrioen i Larvik Venstre. Fra venstre Kari Aasan, Kjetil Vold Archer og Sidsel Lombardo.

Det nye styrets sammensetning:
Leder: Kjetil Vold Archer
Politisk nestleder: Sidsel Lombardo
Organisatorisk nestleder: Kari Aasan
Kasserer: Simen Barth Aares
Styremedlemmer: Målfrid Vogt og Kjetil Lønnebakke Tennebø
Vararepresentanter: Karin S. Frøyd, Erik Seierstad og Jan Kulland

Styret fikk fullmakt til å fordele oppgaver, spesielt sekretær-jobben, og til å utpeke valgkomite for neste år.

Utsendinger til Vestfold Venstres årsmøte 27. og 28. februar i Sandefjord:
Her ble Kari-Lise Rørvik valgt. Hun er for øvrig nyvalgt valgkampleder. Dessuten vil styret koordinere videre slik at delegater blir styremedlemmer og kommunestyremedlemmer annenhver gang, slik man pleier å gjøre.

Det var til lokallagsårsmøtet kommet opp noen forslag til politiske uttalelser, som handlet om vei, havn og jernbane. Disse skal det jobbes litt mer med i redaksjonskomiteen, ettersom noe av innholdet trenger å fornyes/oppdateres.

Møtet ble avsluttet med oppfordring om å avholde flere medlemsmøter i 2015.
Det ble også kort referat fra liste- og valgkampkandidat-samlingen på Stortinget i slutten av januar. Og, valgkampen starter NÅ!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**