Møteplan våren 2015

Her er oversikt over formelle møter som styremøter og hovedstyremøter i Oslo Venstre. Møtene er åpne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Faste tidsrammer for møtene:
Styremøter: kl. 18.00 – 21.00
Hovedstyremøter: kl. 18.00 – 21.00
Sted: Venstres hus i Møllergata 16 (gruppemøtene er på Rådhuset)

Januar
Styremøte 10. januar
Hovedstyremøte 20. januar

Frist vedtektsendringer 9. januar

Februar
Styremøte 4. februar
Oslo Venstres årsmøte 7. – 8. februar
Styremøte 10. februar

Mars
Styremøte 5. mars
Hovedstyremøte 17. mars

April
Styremøte 8. april
Venstres landsmøte i Troms, 10. – 12. april
Styremøte 28. april

Mai
Styremøte 12. mai
Hovedstyremøte 26. mai

Juni
Styremøte 2. juni

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**