Popsenteret i bystyret

Foto: Jo Straube

Bystyret behandlet i dag en sak om popsenteret i Oslo. Venstres fraksjonsleder i kultur- og utdanningskomiteen, Julianne Ferskaug, er stolt over den suksessen museet har hatt. – Venstre deler byrådets visjoner for Popsenteret i fremtiden. Popsenteret skal fortsatt ha en sterk posisjon som kulturinstitusjon, og en tydelig rolle som opplevelsessenter for norsk populærmusikk i fortid, nåtid og fremtid, sier Ferskaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Popsenteret har siden opprettelsen vært en stor suksess. Museet har høye besøkstall og et veldig fornøyd publikum, og kombinerer mange ulike typer elementer, aktiviserer publikum og benytter interaktiv teknologi i formidlingenm, sier Ferskaug.

Popsenteret ble i 2013 ble kåret til årets museum.
– Popsenteret er gode på veldig mye når det gjelder både samarbeid med andre kulturaktører, formidling og innovasjon. Det ligger fortsatt et stort potensial i Popsenteret til å utvikle seg selv og resten av Schouskvartalet til å bli enda mer attraktivt og en enda tydeligere møteplass for musikknæringen og musikklivet i Oslo, sier Ferskaug.

Venstre deler byrådets visjoner for Popsenteret i fremtiden. Popsenteret skal fortsatt ha en sterk posisjon som kulturinstitusjon, og en tydelig rolle som opplevelsessenter for norsk populærmusikk i fortid, nåtid og fremtid. Særlig fokuserer Popsenteret på barn og unge, og også for eldre besøkende skal tilbudet fortsette å være godt. Det handler om å tilby en museumsopplevelse av høy kvalitet i innhold og formidling, som er tilpasset et bredt publikum. Potensialet til å øke antall besøkende er tilstede – og skal vi realisere det må museet fortsette å utvikle seg og øke bredden i tilbudet. Og Popsenteret har allerede gjort en stor innsats for å tiltrekke seg flere besøkende. De to siste årene har antall besøk økt med 19 prosent.

– Venstre er godt fornøyd med de første årenes drift ved Popsenteret. Vi har latt oss imponere av et opplevelsessenter som formidler norsk musikkhistorie på en unik måte, og vi ser frem til den videre utviklingen av museet, sier Ferskaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**