Velferdsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene

Foto: Jo Straube

Bystyret behandlet i dag en sak om bruk av velferdsteknologi for å bedre pleie- og omsorgstjenestene i kommunen. – Byrådets prioriteringer er at velferdsteknologi skal støtte opp under egenmestring for hjemmeboende, og god bruk av velferdsteknologiske løsninger bidrar til å øke tryggheten og gi mer frihet til den enkelte, sier Venstres gruppeleder Toril Berge Flatabø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Bruk av velferdsteknologi er et viktig virkemiddel for å øke livskvaliteten for eldre og uføre. Velferdsteknologi vil i fremtiden bli enda viktigere i pleie- og omsorgstjenestene, og kommunen må være med i utviklingen. Fremtidens eldre og pleietrengende har andre ønsker og behov enn dagens brukere, noe som stiller krav til innovasjon i tjenestene og velferdsteknologiske løsninger.

– Oslo kommune har hatt og skal fortsatt ha en offensiv satsing på velferdsteknologi. Venstres utgangspunkt er at den enkelte skal kunne bo hjemme så lenge han eller hun ønsker det, og her spiller velferdsteknologien en viktig rolle, sier Berge Flatabø.

– Byrådets prioriteringer er at velferdsteknologi skal støtte opp under egenmestring for hjemmeboende, og god bruk av velferdsteknologiske løsninger bidrar til å øke tryggheten og gi mer frihet til den enkelte, sier Berge Flatabø.

I litt over et år har sentrumsbydelene deltatt i prøveprosjektet «Velferdsteknologi i sentrum», og allerede melder bydelene at de ser effekter av innføring av velferdsteknologi. Spesielt på endring i livskvalitet for enkeltmennesker, økt trygghet og lengre botid i eget hjem, er resultatene gode.

Også i andre sektorer der det er aktuelt må kommunen se på bruk av teknologisk tilrettelegging og velferdsteknologi. Denne saken fokuserer naturlig nok på pleie- og omsorgsområdet, fordi de står overfor den største omstillingen i nærmeste fremtid. Velferdsteknologien utvikler seg i raskt tempo, derfor må byrådet følge med i utviklingen og kontinuerlig se på hvilke løsninger som kan gi brukere av ulike kommunale tjenester et enda bedre tilbud.

Venstre ønsker at Oslo skal være en foregangskommune i sin utvikling på dette området. Det stiller krav om å ha høy kompetanse, både når det gjelder bestilling, teknisk kompetanse, drift og vedlikehold. Det krever investeringer, samarbeid med nasjonale myndigheter og et bevisst forhold til brukernes personvern. Venstre ser på denne saken som en veldig god start på en velferdsteknologisk satsing, og vi gleder oss til fortsettelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**