Venstre i byråd

Guri Melby og Hallstein Bjercke, Venstres byråder i Oslo., Foto: Jo Straube

Venstre sitter i byrådet i Oslo. Guri Melby er byråd for miljø og samferdsel, og Hallstein Bjercke er byråd for kultur og næring. Bjercke er også nestleder i byrådet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Hallstein Bjercke

Hallstein Bjercke er nærings- og kulturbyråd. Bjercke kommer fra stillingen som direktør for myndighetskontakt i IKT Norge og var frem til februar 2012 nestleder i Oslo Venstre. Han har tidligere vært rådgiver for Venstres stortingsgruppe.

Byråden for næring og kultur har ansvar for kommunens eiendomsportefølje gjennom foretakene Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og Boligbygg, og forvalter kommunens aksjer i Hafslund ASA og Eco Energi AS. Til feltet ligger også ansvaret for skjenkepolitikken. Kulturetaten, Oslo Kino AS, Oslo Nye Teater AS og Oslo Konserthus AS rapporterer til byråden for næring og kultur.

Kontakt:
Tlf: 23 46 15 36/ 93 03 87 42
E-post: [email protected]

Frida Blomgren (V), byrådssekretær
Tlf: 23 46 19 35/ 92 04 65 85
E-post: [email protected]

Liselotte Lunde (V), byrådssekretær
Tlf: 95949235

 

I permisjon:

Anne Siri Koksrud Bekkelund (V), byrådssekretær
E-post: [email protected]

Guri Melby

Guri Melby er byråd for miljø og samferdsel. Hun er sentralstyremedlem i Venstre og vararepresentant til Stortinget. Melby har tidligere sittet i bystyret i Trondheim, og ledet Venstres programarbeid for stortingsperioden 2013-2017.

Blant ansvarsfeltene som ligger til byråd for miljø og samferdsel, er Oslos arbeid med reduksjon av klimagassutslipp, kollektivtrafikken, veier og sykkelveier, Oslo Havn og byens grøntområder. Brann- og redning og beredskap er også byrådens ansvar i tillegg til renovasjon, energigjenvinning og vann- og avløp. Byråden har også ansvar for idrettsfeltet og regulering av drosjenæringen.

Kontakt:
Tlf: 951 59 895
E-post: [email protected]

Marit K. Vea (V), byrådssekretær
Tlf. 23 46 15 74 / 977 23 431
E-post: [email protected]

 

Byrådssekretær for finansbyråden
Bjarki Eggen (V), byrådssekretær
23 46 15 42/ 92 49 47 84
E-post: [email protected]

Byrådssekretær for byutviklingsbyråden
Anders Bergsaker (V), byrådssekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**