Studentboligløftet starter

I statsbudsjettet fikk Venstre gjennomslag for en storstilt utbygging av studentboliger, og Troms Venstre kan nå gratulere Norges arktiske studentsamskipnad med tilskudd til 200 nye boliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Tilgang på studentboliger er en av de viktigste faktorene for å sikre lik rett til utdanning for alle. Nå er tildelingen av tilskudd til studentsamskipnadene for 2015 klar, og budsjettavtalen mellom de borgerlige partiene, hvor Venstre fikk gjennomslag for å doble byggingen av studentboliger til 2 000 årlig, begynner å gi resultater.

For Troms, Finnmark og Svalbard sin del, betyr dette at det blir gitt tilskudd til 200 studentboligenheter i 2015. Det vil bidra til å redusere køen, lette presset på boligmarkedet og gi flere mulighet til å konsentrere seg om studiene på heltid.

Flere studentboliger har lenge vært studentsamskipnadenes fremste krav for å styrke Norges satsning på høyere utdanning, og det har også vært en viktig sak for Venstre i mange år. Boligmarkedet utgjør en barriere for mange som ønsker å studere, og økt tilgang på studentboliger senker derfor terskelen for å ta høyere utdanning, samtidig som det bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Årets tildeling av tilskudd til studentboliger er en svært god start på studentboligløftet vi har lovet. Vi gratulerer Norges arktiske studentsamskipnad med tildelingen, og ønsker lykke til med byggingen av boliger til 200 studenter i Tromsø og på Svalbard.

av Irene Dahl
fylkesleder Troms Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**