Sats på videreutdanning for lærere i Asker

Foto: CC BY 2.0 (flickr USM MS photos)

Bærum er bedre enn Asker på videreutdanning for lærere sier kunnskapsministeren i et intervju med Budstikka 19. februar. Det ser ut til at oppvekstsjefen og rektorene i Asker må ta et ekstra tak for å følge opp tidenes statlige satsning på videreutdanning i år. Vi i Asker Venstre har høye ambisjoner for Askerskolen, og mener videreutdanning og kontinuerlig faglig utvikling for våre lærere er svært viktig.

Mange lærere i Asker har et ønske om videreutdanning. Når mange ikke søkte eller fikk avslag ifjor, kan det være flere grunner til det. Det kan være manglende informasjon om tilbudet eller for svak oppfordring på skolene til å søke. Hva som er de viktigste grunnene forventer vi at oppvekstsjefen ser nærmere på.

Uansett er det nå, ifølge kunnskapsministeren, «opp til kommunene å vise seg som en god skoleeier og bruke videreutdanning systematisk for å sikre kompetansen fremover». I praksis betyr det at oppvekstsjefen og rektorene må være tydelige på hvilke fag de ønsker lærerne skal søke på. Skolenes behov for kompetanse må være utgangspunktet for hvilke fag som fremmes og godkjennes. Flere skoler har konkrete planer for hvor de skal styrke kompetansen eller undervisningen. For eksempel skal Hagaløkka bli god på realfag. Nettopp da kan videreutdanning være viktig.

Selv om skolenes behov for kompetanse må være det viktigste kriteriet for å godkjenne videreutdanning, må lærernes egne ønsker om faglig fordypning tas på høyeste alvor.

Selv om skolenes behov for kompetanse må være det viktigste kriteriet for å godkjenne videreutdanning, må lærernes egne ønsker om faglig fordypning tas på høyeste alvor. Det må være rom for at lærere får innvilget videreutdanning i sine egne fag selv om skolen ikke nødvendigvis har en konkret nytte av det på kort sikt. Da tar vi lærernes faglige identitet på alvor og sikrer en undervisning på høyt nivå.

Vi vet fra forskning at læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring. Asker Venstre vil derfor satse tungt på videreutdanning og er glad for regjeringens historisk sterke satsning på dette. Videreutdanning er bra for lærernes faglige utvikling, elevenes læring og skolenes langsiktige utvikling. Vi i Asker Venstre er spent på om Asker klarer å matche Bærum på videreutdanning i år – det svaret får vi utpå våren. Nå oppfordrer vi flest mulig lærere til å søke på videreutdanning før fristen 15. mars!

Jostein F. Tellnes, leder i Asker Venstre og 1. kandidat til kommunevalget 2015

Bernt Bucher Johannessen, Asker Venstres 3. kandidat til kommunevalget 2015

 

Innlegget sto på trykk i Budstikka 6. mars 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**