En god by å vokse opp i

Foto: Jo Straube

Venstre vil at alle barn i Oslo skal ha en trygg og god oppvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Vi vil fortsette å satse på det som har gjort Oslo-skolen til landets beste, og sørge for at det finnes lekeplasser, grøntområder og idrettsanlegg der folk bor. Oslos mangfoldige befolkning gjør at vi må satse målrettet der behovet er størst. Barnehagene spiller en viktig rolle i å gi alle barn et best mulig utgangspunkt, spesielt gjennom språkopplæring. Venstre mener at alle barn er forskjellige, og vil tilpasse undervisningen til hver enkelt, slik at alle får sjansen til å lykkes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**