Grønn og trivelig by

Guri Melby er byråd for miljø og samferdsel i Oslo og førstekandidat for Venstre., Foto:Oslo Venstre

Oslo skal være en av verdens grønneste og mest miljøvennlige byer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Det skal være lett for folk å ta grønne valg i hverdagen, og kollektivtilbudet skal være billig, effektivt og attraktivt for alle. Venstre har stått bak en historisk satsning på kollektiv i Oslo. Denne suksessen må fortsette. Nå vil vi bygge nye T-banelinjer til Fornebu og Ahus, kjøpe nye, moderne trikker og tilrettelegge for sykling over hele byen. På den måten gjør vi Oslo til et enda bedre sted å bo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**