Helsetjenester for askerbøringers behov

Sommertorget i Asker
Sommertorget i Asker. Foto: Vibeke Glosli

Venstres helse- og velferdspolitikk kombinerer personlige valg med sterke offentlige tjenester. En av de største helseutfordringene i Asker er psykiske helseplager.

Sosial rettferdighet og velferd er en bærebjelke i Venstres sosialliberale politikk. Vårt mål er at alle skal kunne motta individuelle tilpassede løsninger, og oppleve trygghet og verdighet som pasient. Derfor må systemene og byråkratiet løpende utfordres og vitaliseres. Venstre vil prioritere folkehelse og forebyggende helsetjenester.

Psykiske helseplager er den største folkehelseutfordringen for barn og unge i Asker. Derfor vil Asker Venstre intensivere folkehelsearbeidet for barn og unge og videreføre satsning på tidlig innsats, kvalitet og samordning av tjenester innen oppvekstsektoren Asker.

Venstre vil:

  • Utvikle Asker til en foregangskommune og inkludere arbeidet med psykisk helsevern i arbeidet med samhandlingsreformen.
  • Gjøre Asker til en foregangskommune i å ta i bruk velferdsteknologi for å sikre kvaliteten i tjenestene og økt egen mestring for pasienten.
  • Arbeide for et styrket lavterskeltilbud ved psykiske lidelser.
  • Ha et sterkere forebyggende rusarbeid mellom skole, helsevesen, politi og hjem.
  • Ha rask og helhetlig oppfølging av rusavhengige med bosted, helse, aktivitet og arbeidstrening.
  • Ha tilstrekkelig tilgang til rehabiliteringsplasser ved behov for opptrening, sosialt fellesskap og aktivitet ved utskriving fra sykehus.
  • Arbeid for en videreutvikling av prosjektet ”Aktiv på dagtid” i samarbeid NAV, NaKuHel og det ordinære arbeidsliv.

 

Mer om Asker Venstres helse- og omsorgspolitikk:

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**