Det er dyrt å være fattig

Asker sentrum, Foto: Ivar Knai - Asker Venstre

Asker og Bærum er gode kommuner å bo i – for svært mange. Men hva gjør vi for dem som strever med å få endene til å møtes og som hindres i å ta del i fellesarenaen fordi de ikke har råd?

Det heter at det er dyrt å være fattig. Å være fattig i kommuner der de aller fleste har det materielt veldig godt, gjør det tungt å stå utenfor. I Norge er det rundt 78.000 barn og unge som lever i fattigdom. Minst 2.000 av disse befinner seg i Asker og Bærum. En betydelig andel av disse har innvandrerbakgrunn. Spesielt sårbare er også aleneforsørgere og lavinntektsfamilier.

De aller fleste av oss vil være enige i at alle barn skal ha likeverdige muligheter uavhengig av økonomisk status. Men hva vil vi gjøre for å sikre det? Venstre vil jobbe systematisk med utfordringene. Vi må ha gode lavterskeltilbud, særlig for barn og unge. Vi trenger en debatt om differensiering av avgifter etter inntekt. Gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 3–5 år vil være viktig for mange vanskeligstilte barnefamilier. Aktivitetskort som gir gratis inngang til idretts- og kulturarenaer, vil være svært viktig for utsatte barn og unge. Vi trenger en boligbygging som tar høyde for ulike inntektsgrupper og sikre at det bygges differensiert.

Men det aller viktigste er kanskje at våre kommuner jobber systematisk og enhetlig for å nå målet om at alle barn i våre kommuner skal oppleve likeverdige muligheter. Vi må erkjenne at også vi har en vei å gå. Derfor står dette høyt på agendaen for Venstre i Asker og Bærum!

Wenche Steen,
Bærum Venstre
Marit H. Meyer,
Asker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**