Dobbelt jernbanespor i tunnel

Foto: Gardemobanen

Årsmøtene i Malvik og Sør-Trøndelag Venstre har enstemmig vedtatt at de ønsker å satse på dobbelt jernbanespor i tunnel fra Ranheim/Saksvik til Hommelvik.Samtidig skal midlertidig elektrifisering på eksisterende linje stoppes.

Tirsdag 9 mars var det stort folkemøte på Vikhammer om jernbanesaken. Det svært god besøkte folkemøtet viste at befolkningen har samme syn som Venstre lenge har forfektet. Venstres støtter fullt ut “Malvikstrandas’ beste” sitt syn på saken. Det er viktig at alle partiene i kommunen nå tar dette videre med sine partier i fylket og mot Stortinget.

Det gjør vi i Venstre. Dette er en sak som fortsatt kan vinnes.

Årsmøtevedtakene:

Venstre vil stoppe arbeidet med dobbeltspor og elektrifisering langs fjorden.
Venstre mener det er viktig å få en god og framtidsrettet løsning for jernbanen mellom Trondheim, Stjørdal, og videre nordover.

Strekningen skal ha dobbeltspor og elektrifiseres, også videre mot Steinkjer og Sverige. Den klart beste løsningen er tunnel mellom Ranheim/Være/Saksvik og Hommelvik. Venstre vil ha denne løsningen inn i Norsk Transportplan ved første anledning.

Samtidig vil Venstre stoppe planleggingen av dobbeltspor og elektrifisering langs fjorden der dagens trase går. Dette er ikke en framtidsrettet løsning for kollektivtrafikken i regionen. Det vil også være et hinder for videre konsentrert boligbygging langs eksisterende vei, og en god sentrumsutvikling på Vikhammer.

Økt jernbanetrafikk langs fjorden vil også forringe natur og friluftsmuligheter langs sjøen i Malvik.

Å bruke store midler langs eksisterende linje langs fjorden frykter Venstre vil bety en stopp for den langsiktig beste løsningen med tunnel.

Venstre mener en løsning med tunnel vil gi regionen et effektivt flytog som alternativ til bil og flybuss.

Venstre ønsker å kombinere en ny toglinje i tunnel med et knutepunkt for parkering og buss i området Ranheim/Være.

Jernbanen har i dag liten betydning for kollektivtilbudet mellom Stjørdal og Trondheim, dette dekkes av et godt og miljøvennlig busstilbud. Jernbanens er derimot viktig som flytog, og som kollektivtilbud mellom Stjørdalsregionen/ Innherred og Trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**