Formelle regler i Kommunestyret

Hurum rådhus, Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

I Kommunestyret er det strengt formelle regler for frammøte og deltagelse. Hvem som helst kan ikke møte der. Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen orienterer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Tilsvar Rudolf Gehe

Kommunestyret er Hurum kommunes høyeste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen. I Kommunestyret er det strengt formelle regler for frammøte og deltagelse. Kun de som er valgt som representant eller vararepresentanter gjennom kommunevalget kan møte som representanter for partiene.

Krf har en kommunestyrerepresentant og fire vararepresentanter. Til sammen utgjør de Krf sin kommunestyregruppe. I henhold til Valgloven §11-12 er det kun disse fem som har adgang til å møte i Kommunestyret.

Når et parti sin faste representant melder forfall, innkalles vararepresentant fra det enkelte parti sin kommunestyregruppe i nummerrekkefølge. Dersom ingen i kommunestyregruppa kan møte, så blir partiet uten representasjon i kommunestyremøtet.

Rudolf Gehe er ikke med i kommunestyregruppa til Krf og kunne derfor heller ikke møte for Krf i Kommunestyret 17. februar.

Dette til orientering.

Gunn-Torill Homme Mathisen, varaordfører i Hurum (V)
Gunn-Torill Homme Mathisen, varaordfører i Hurum (V)

Gunn-Torill Homme Mathisen (V)
Varaordfører
Hurum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**