Nye ansatte i Oslo Venstre

Foto: Jo Straube

Alva Amalie Eide Denne vinteren har Oslo Venstre fått tre nye ansatte. Oslo Venstre og bystyregruppen har ansatt en ny sekretær hver og byrådet har oppnevnt en ny byrådsekretær. Vi ønsker dem velkommen!

Morten Grinna Normann er ny sekretær i sekretariatet i Oslo Venstre. Han vil ha arbeidsplass på Venstres Hus sammen med Helene Skulstad og Christina Apuzzo og skal blant annet jobbe med å følge opp aktivister, medlemsregister og stands. Morten har epost [email protected]

Anders Bergsaker er oppnevnt som ny byrådsekretær for byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H), og skal følge plansaker og byggesaker der. Bergsaker er tidligere nestleder i Oslo Venstre og leder av Oslo Unge Venstre. Hans e-post er [email protected].

Alva Amalie Eide er ansatt som ny sekretær i Oslo Venstres bystyregruppe, og har arbeidsplass på Rådhuset. Hun skal bistå gruppen med kontorarbeid og skrivearbeid, og jobbe med de fem representantene. Hennes epost er [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**