Full støtte til ny arbeidsmiljølov

Solveig Schytz
Foto: Gisle Bjørneby

1. kandidat for Akershus Venstre, Solveig Schytz gir sin fulle støtte til den nye arbeidsmiljøloven. Venstre har i mer enn 10 år arbeidet for endringer i arbeidsmiljøloven. Schytz er fornøyd med at den nå blir mer fleksibel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

I dag har det blitt inngått en avtale mellom regjeringspartiene, Krf og Venstre om endringer i arbeidsmiljøloven. Venstre har fått store gjennomslag, blant annet blir det lettere for de som i dag står utenfor arbeidsmarkedet og komme seg inn.

Det er bedre med ett ben på innsiden, enn to på utsiden.

— Det er bedre med ett ben på innsiden, enn to på utsiden. Det er fint at vilkårene i privat sektor nå blir likere vilkårene i offentlig sektor. Det gir flere muligheten til å komme inn i arbeidsmarkedet og lettere for bedrifter å satse, sier Schytz.

Dagens avtale avspeiler et kompromiss som alle de fire borgerlige partiene kan enes om, og som Venstre kan være godt fornøyd med. Avtalen legger opp til en klar reformpolitikk. Venstre mener det lenge har vært behov for å reformere arbeidsmiljøloven.

— Dette er viktig fordi vi må ha et regelverk som stemmer bedre overens med den hverdagen folk opplever i arbeidsmarkedet. Vi må gi bedre muligheter for de som står utenfor og vi må legge til rette for fremtidens arbeidsplasser, sier Schytz.

Spesielt positivt for Høyskole- og universitetssektoren:
— Den nye avtalen vil være spesielt bra for høyskoler og universiteter. Unio sendte i sitt høringssvar krav om at Arbeidstilsynet gir myndighet til å føre tilsyn med at antall midlertidige ansatte ikke overstiger 15 prosent. Dette har vi fulgt opp. Det er også bra at det blir opprettholdt forbud mot søndagsjobbing, sier Schytz.

Samarbeidspartiene regner med motstand fra de rødgrønne, men om det kommer kritikk, syns Schytz det er merkelig.

— Det er merkelig hvis Arbeiderpartiet protesterer på et forslag som gir flere muligheten til å få jobb og stå i jobb. For Venstre er det viktig å hjelpe de svakeste og legge til rette for at de som ønsker å jobbe, skal få lov til det så lenge de vil, Sier Schytz.

Viktig for Akershus:
— Med forskningsmiljøet på Kjeller og NMBU i Ås, er dette lovforslaget spesielt viktig for Akershus, avslutter Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**