Mye rart om byutvikling og arbeidsplasser

Når skapte høye bygg arbeidsplasser? Det er arbeidsplasser som skaper høye bygg. Når stanset historiske bygg gründervirksomhet? Se utenfor Norge, det er ikke en aktuell problemstilling. Trendanalytikere eller ikke. Jeg har ikke noe tro på at rå fortetting og riving av kulturminner er løsningen på Drammens byutvikling.

Hva skaper arbeidsplasser? Jo, kreativitet. Hva skaper kreativitet? Jo, erfaring i problemløsing. Hvordan kan man oppnå denne kompetansen? Jo, i et trygt skolemiljø, hvor pugging erstattes av problembasert læring, hvor skepsis erstattes av ja-mentalitet, hvor jantelov skyves vekk til fordel for begeistring over andres suksess.

Gode ideer næres av mangfold, toleranse og raushet. Det er vi gode på og jobber med å bli bedre på. Gode idéer realiseres med gode rammevilkår. Grundere har sjelden råd til å leie i de nyeste, hotteste kontorlokalene. Vi må ha nye og gamle bygg tilgjengelig for ulike typer næringer, for ulike typer grundere.
Levende by
Og hva sa vår største avis? ”Vi har nok gründere”? En by har aldri for mange gründere. Å skape egen og andres arbeidsplass er den beste verdiskapningen Norge kan ha. Gründere tar vare på seg selv. Har de gode idéer overlever dem. Har de ikke gode idéer, så tar andre over. Gründere er ikke noe som et samfunn skal bevare, men samfunnet skal stimulere til at flest mulig får mulighet til å realisere sine ideer. Så bestemmer markedet resten.

La meg slippe svart-hvitt diskusjonen som går i DT om riving eller verning. Vi skal ha begge deler. Næringslivet må slutte å syte fordi de ikke får bygge høyt på Bragernes. De kommer til å kunne boltre seg i masser på Strømsø utenfor kvadraturen. Tenk heller på hvordan bedrifter i Drammen kan bli business angels for grundere. Hvordan få flere lokale banker til å finansiere Drammensidéer, og si ifra om kommunen bør subsidiere lokaler til grundere. Realiserte bedrifter må kunne klare markedsleie, ellers er ikke forretningsidéen deres god nok.

Venstre er ofte (ikke alltid) alene om å ville verne kulturminner i byen vår. Vi håper neste valg gjør den stemmen sterkere, som mener at arbeidsplasser ikke skapes av nybygg, men av mennesker. Og mennesker blomstrer best i miljøer som forener nytt og gammelt på en god måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**