Satser på eldreomsorgen

Foto: Jo Straube

Byråd Guri Melby, Oslo Venstres leder Espen Ophaug og helse- og sosialkomiteens nestleder, Toril Berge Flatabø var i dag på sykehjemsbefaring sammen med eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF). –Det er ingen tvil om at dette byrådet satser på eldreomsorgen, sier Berge Flatabø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

IMG_5381

En eldreomsorg for fremtiden

-Oslos eldreomsorg er utrolig bra. 16 000 mennesker får tilbud fra sykehjem eller hjemmetjenesten hvert år, og tilbudet er stadig i utvikling, sier Ophaug.
Oslo har hentet ideer fra andre steder i verden, benyttet seg av teknologisk nyvinning og utviklet flere nye boformer for eldre de siste årene.
-Det må tilbys et vidt spekter av pleie- og omsorgstjenester i kommunen. Venstre vil bygge flere omsorgsboliger med et tjenestetilbud som er tilpasset individuelle behov, mener han.

Økernhjemmet

Økernhjemmet er et hjem kun for demente, og er et godt eksempel på hvordan fremtidens demensomsorg kan se ut. De er inspirert av blant annet demenslandsbyen i Nederland, og har som mål at de demente skal oppleve mestring- og skape en hverdag som er så gjenkjennelig som mulig.

-De har åpnet en dagligvarebutikk i kjelleren hvor hvert tun er nede og handler, forteller byråd Melby. –Det er gjenkjennelig og gjør at man kjenner igjen hverdagen som man hadde på utsiden, sier hun. De har også en softismaskin med ernæringsmessig beriket innhold som er bra for pasienter som har tungt for å svelge mat, forteller byråd Melby.

Kampen Omsorg+

På Kampen Omsorg+ ble det demonstrert bruk av velferdstekonologi og velferdsteknologiprosjekter i regi av Oslo kommune. Omsorg + skaper den tryggheten og de sosiale rammene mange eldre savner i dag, og forebygger at mange trenger sykehjemsplass.

-Velferdsteknologi skal støtte opp under egenmestring, og god bruk av velferdsteknologiske løsninger bidrar til å øke tryggheten og gi mer frihet til den enkelte, sier Berge Flatabø.

Tilbakemeldingene fra de som bor på Omsorg+ i dag viser at det er en god boform. I Omsorg +-boliger kan eldre ha sin egen leilighet og klare seg selv i trygge omgivelser, blant annet ved hjelp av velferdsteknologi.

-Her skjer det en voldsom utvikling der Oslo kommune er i førersetet. Velferdsteknologi gir frihet for den enkelte og mer effektiv og pasientrettet omsorg. Det frigjør tid i eldreomsorgen, sier Berge Flatabø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**