Våre miljøseire

Drammen Venstre har ikke vært store, men vi har likevel fått noen miljøseire denne perioden:

 • Ingen nye byggeprosjekter i marka
 • Redusert veisalting
 • Kartlegging av sårbare arter og naturtyper
 • Start med planlegging av bybanetrase
 • Tiltak for strømsparing
 • Uttesting av miljøteknologi
 • Starte utreding av overgang til kommunale nullutslippsbiler
 • Miljøvennlig plassering av nytt sykehus
 • Stenging av bybrua
 • Økt satsing på sykkelveier

  Hvitveis

  Hvitveis. Foto: Ivar Knai

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**