Bevar byens ansikt!

I 1966 fant det sted store bygningsmessige omveltninger i Drammen sentrum. Det ble avholdt en folkeavstemning der beboerne kunne si sin mening om tårnbygningene ved Bragernes torg skulle rives eller rustes opp. Det ble faktisk stemt over om byens mest signifikante bygningpar skulle få bli stående! For oss i dag virker tanken på å skulle rive tårnbygningene absurd, men planene lå på bordet med reell tyngde. Den gangen tok folk heldigvis til vettet og reiste seg mot planene, og det som i dag er det viktigste tvillingparet i bybildet fikk gjenoppstå i ny og oppusset drakt. Det er utenkelig i dag å se for seg Bragernes torg uten de gamle tårnene som på hver sin side av Hallvardsbrønnen er velkomstkomite for alle som krysser bybroa.

Like utenkelig er det imidlertig å se for seg Strømsø torg uten Globusgården. Som det ble sagt på lederplass i denne avisen tidligere denne måneden, er dette et av de mest markante signalbyggene byen vår har å by på. Til tross for dette, er det likevel snakk om å rive det og frigjøre tomten til andre formål. Litt loslitt er gården blitt i årenes løp, ja vel. Kanskje er den heller ikke av aller høyeste objektive bevaringsverdi. Men allikevel; verdien for byen lar seg ikke måle i arkitektoniske poeng. Globus er selve navet i Strømsø-landskapet, det er hjulet som spinner IMG_3381 det nye torget rundt seg. Dets flate, kantløse omriss åpner opp det ellers så tett bebygde byrommet og gir oss etterlengtet luft. Å rive det ville være det største feiltrinnet i vår moderne byfornyelse, et kulturløst overgrep mot byrommet.

Vi må tørre å satse på det unike vi har i byen vår, og gjøre noe ut av det, heller enn hele tiden å strebe etter størst mulig tomteutnyttelse og kortsiktig profittenkning. Virkelige verdier skapes på sikt, og de skapes ved at man tør å tenke litt utenfor boksen. La Drammen forbli Drammen, med sine gamle signalbygg i trygg posisjon blant alt det nye! Skal fremtiden ha noe å by på som skiller oss fra andre byer, må det være forankret i noe mer solid enn den siste gjeldende trenden.

Ida Marie Brown

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**