10 millioner flere kollektivreiser i 2014

AtB

Nye tall fra Ruter viser at veksten i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus fortsetter.

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus omfattet 319 millioner enkeltreiser i 2014. Det tilsvarer en økning på 3,4 prosent i forhold til året før, og er en større vekst enn i 2013. Veksten er større i Akershus enn i Oslo.

– Veksten viser at den betydelige satsingen vi har hatt på kollektiv gjennom mange år har hatt effekt sier Solveig Schytz, Venstres gruppeleder i fylkestinget i Akershus.

– Befolkningsveksten i regionen er stor, og målet er at all trafikkvekst skal tas medkollektivtrafik, sykkel og gange. Det vil kreve en vekst i kollektivtrafikken på 5% i året. Det betyr at det er et stort behov for en fortsatt vekst i kollektivtrafikken i årene som kommer. For å lykkes må vi investere i ny infrastruktur, nye skinner og ny tunnel for tog og T-bane understreker Schytz.
I juni vil Ruter legge frem sin langtidsplan for utvikling av kollektivtrafikken frem til 2060. Her gir Ruter sine betraktninger rundt fremtidens kollektivtrafikk.

Vekst i kollektivtrafikken i 2014

• Buss økte med 2,7 prosent til 140 millioner reiser
• T-bane økte med 3,3 prosent til 88 millioner reiser
• Trikk økte med 3,4 prosent til 51 millioner reiser
• Båt økte med 11 prosent til 4,2 millioner
• Lokaltog økte med 7,1 prosent til 37 millioner reiser
• Antall reiser i Akershus økte med 3,5 prosent til 80 millioner
• Antall reiser i Oslo økte med 3,3 prosent til 239 millioner

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**