Uttalelse: Lokalradioene må få leve, nei til stenging av FM-nettet

Foto: Jo Straube

Stortinget skal i løpet av våren bestemme om FM-nettet skal stenges ned i 2017. En stengning av FM-nettet vil gå hardt utover lokalradiotilbudet og svekke forbrukernes valgmuligheter, uten at det finnes noen planer for fremtidig bruk av frekvensene. Oslo Venstre mener derfor FM-nettet må forbli åpent.

Kravet som har blitt satt for stengning av FM-nettet er at over 50 prosent av radiolyttingen skal skje digitalt. Det kravet er nå oppfylt. Imidlertid er en stor andel av den digitale radiolyttingen over nettradio eller podcast. Det er ingen grunn til at bruk av disse teknologiene skal tas til inntekt for å favorisere DAB fremfor FM.

NRK og P4 ønsker at FM-nettet skal stenges for å fremskynde overgangen til DAB-radio og for å slippe å sende både på DAB og FM-nettet. Samtidig er det mange radiokanaler som fortsatt ønsker å ha sine sendinger på FM-nettet. Stengning av FM-nettet er en særlig stor trussel mot det brede radiotilbudet i Oslo.

DAB og FM er to konkurrerende teknologier, med hver sine styrker og svakheter for radiokanalene og forbrukerne. Hvilken teknologi som vinner frem må avgjøres av forbrukernes valg, ikke av at myndighetene velger å avslutte den ene teknologien mens det fortsatt er betydelig etterspørsel etter den. Det finnes fortsatt tusenvis av radioer i aktiv bruk som kun kan motta FM-signaler. Oslo Venstre mener en stengning av FM-nettet er en forbrukerfiendtlig politikk, som vil gå hardt utover lokale radiostasjoner.

Stengningen av de analoge TV-sendingene frigjorde frekvenser til annen bruk, noe som var svært nyttig for samfunnet. Det finnes per dags dato ingen planer for ny bruk av frekvensene som i dag er satt av til FM-nettet. Dersom det i fremtiden blir aktuelt å bruke frekvensene som i dag er satt av til FM-sendinger til noe annet med stor samfunnsnytte bør stengningen av FM-nettet revurderes.

Oslo Venstre vil:

  • la radiokanaler og radiolyttere selv bestemme hvilken teknologi de ønsker å benytte
  • utsette stengningen av FM-nettet på ubestemt tid
  • revurdere bruken av FM-frekvensene dersom det blir aktuelt å bruke FM-frekvensene til andre formål.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**