Uttalelse: Oslo Venstre vil at Stortinget skal anerkjenne staten Palestina

Foto: Jo Straube

Oslo Venstre mener en varig fred i Midtøsten kun er mulig med et fritt og demokratisk Israel og et fritt og demokratisk Palestina.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Fredsprosessen har de siste årene stått stille, i stor grad fordi israelske myndigheter ikke har ønsker å gå inn i seriøse fredsforhandlinger med selvstyremyndighetene. Samtidig har mulighetene for en to-statsløsning blitt ytterligere svekket av folkerettslige israelske nybygginger på Vestbredden, og av at Israel har begrenset tilgangen til hellige steder i Jerusalem. For å motvirke den negative utviklingen i fredsprosessen mener Oslo Venstre at det er på tide å anerkjenne Palestina som uavhengig stat.

I 2011 var Palestina anerkjent de jure av omtrent 130 stater og i 2012 ble Palestinas status i FN oppgradert til “observatørstat uten medlemskap”. I 2014 anerkjente Sverige staten Palestina. Parlamentene i Frankrike, Irland, Spania og Storbritannia har fattet ikke-bindende vedtak om å anerkjenne Palestina som uavhengig stat. Oslo Venstre mener Stortinget bør fatte et tilsvarende vedtak.

 

Vedtatt av Oslo Venstres hovedstyre 17. mars 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**