Abid Raja med spørsmål om Spikkestadbanen

Abid Raja
Foto: Jo Straube

Abid Raja ber samferdselsministeren om utredning for å finne ut hvilke investeringer som må gjøres for at Spikkestadtoget igjen skal få tilbake den korte reisetiden.

Venstre har gjennom flere år, med tillitsvalgte på alle nivå, engasjert seg for å tilbake den korte reisetiden på Spikkestadbanen. Dessverre har også den nye regjeringen, ved Ketil Solvik-Olsen, sagt nei til den alternative ruteplanen som Spikkestadbanen Pendlerforening fikk utarbeidet for Oslo-området som ville gitt 10 minutter kortere reisetid.

NSB har hevdet at Asker stasjon må bygges om for at Spikkestadtoget skal få tilbake sin gamle reisetid. Venstre har derfor nå engasjert seg for at denne nødvendige ombyggingen blir utredet Jernbaneverket. Budstikka skrev om dette. En utredningen er første skritt for å få tilbake den korte reisetiden på Spikkestadbanen.

Jernbaneverket får sine oppdrag av Samferdselsdepartementet, og Abid Raja, Venstres stortingsrepresentant for Akershus i samferdselskomiteen, har derfor stilt vedlagte spørsmål til samferdselsministeren – se her.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen må innen en uke komme tilbake til med et svar til Venstre og Abid Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**