Abid Raja med spørsmål om Spikkestadbanen

Abid Q. Raja
Foto: Venstre

Abid Raja ber samferdselsministeren om utredning for å finne ut hvilke investeringer som må gjøres for at Spikkestadtoget igjen skal få tilbake den korte reisetiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Abid Q. Raja
Abid Q. Raja

Venstre har gjennom flere år, med tillitsvalgte på alle nivå, engasjert seg for å tilbake den korte reisetiden på Spikkestadbanen. Dessverre har også den nye regjeringen, ved Ketil Solvik-Olsen, sagt nei til den alternative ruteplanen som Spikkestadbanen Pendlerforening fikk utarbeidet for Oslo-området som ville gitt 10 minutter kortere reisetid.

NSB har hevdet at Asker stasjon må bygges om for at Spikkestadtoget skal få tilbake sin gamle reisetid. Venstre har derfor nå engasjert seg for at denne nødvendige ombyggingen blir utredet av Jernbaneverket. En utredning er første skritt for å få tilbake den korte reisetiden på Spikkestadbanen.

Jernbaneverket får sine oppdrag av Samferdselsdepartementet, og Abid Raja, Venstres stortingsrepresentant for Akershus i samferdselskomiteen, har derfor stilt spørsmål til samferdselsministeren.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen må innen en uke komme tilbake med et svar til Venstre og Abid Raja.

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Vil statsråden ta initiativ til å utrede hvilke investeringer som må gjennomføres på Asker stasjon for å forbedre tilbudet på Spikkestadbanen?

Begrunnelse

Heggedal, i Asker, er utpekt av Plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus til å bli en regional by på 10-20 000 innbyggere. Røyken er den kommunen i Buskerud med høyest boligvekst. Kommunaldepartementets nye retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging tilsier derfor at Heggedal, Røyken og Spikkestad får et konkurransedyktig kollektivtilbud, slik at all vekst i persontransport kan skje med kollektiv, sykkel og gange. Spikkestadbanen fikk en vesentlig forverring av reisetiden i 2012 pga. prioriteringene gjort av NSB i Ruteplan2012.

NSB hevder at Asker stasjon må bygges om for å tillate at togene fra Heggedal og Spikkestad igjen kan bruke Askerbanen.

Røyken Venstre ønsker et kollektivtilbud som står i forhold til befolkningsvekst og utvikling

I tillegg til å være den raskest voksende kommunen i fylket, er også Røyken en av kommunene med størst vekst i landet. Kollektivtilbudet i kommunen må stå i forhold til dette. Det gjør det ikke i dag. Tvert i mot blir tilbudet bare dårligere og dårligere. Røyken Venstre ønsker å gjøre det lett å bevege seg i og ut av kommunen uten bil.

I tillegg til å betjene reisende uten bil, må det også være et mål å få flere pendlere til å parkere bilen og reise kollektivt. 80% av kommunens pendlere reiser i dag med bil.

Røyken Venstre vil ha et sterkt fokus på samferdsel og forbedring av kollektivtilbudet i sitt partiprogram til høsten. På fylkesårsmøtet på Flå 7. og 8. februar fikk Røyken Venstre gjennomslag og enstemmig vedtak på at følgende punkter skal inn i Buskerud Venstres program:

  • Opprettholde Hallenskog stasjon
  • Støtte forslaget om ny stasjon ”Kjekstadmarka”
  • Få tilbake direktetoget på Spikkestadbanen

 

Saken om Hallenskog stasjon ligger fortsatt til behandling hos Samferdselsdepartementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**