Vil at flere skal ta stilling til organdonasjon

Donorkort app
Foto: Skjermbilde av Donorkort app

Flertallet i Stortingets helse- og omsorgskomite bestående av H, Frp, Krf og V, går inn for å bevilge 1 mill kr mer i tilskudd til Stiftelsen Organdonasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

– I 2012 var avslagsprosenten fra pårørende 17%. I 2014 var den økt til 28%. Dette er en utvikling vi ikke ønsker, sier komiteleder Kari Kjønaas Kjos fra Frp. Hun viser til at det var stor oppmerksomhet og mye informasjon om organdonasjon i media i 2011 og 2012, blant annet i TV-serien «Livet i gave» på TV2, samt at Stiftelsen Organdonasjon etablerte nye kanaler i sosial medier som bidro til økt debatt og synlighet.

– Informasjon om et slik vanskelig tema må gjentas. Stiftelsen Organdonasjon gjør en viktig jobb på vegne av fellesskapet. De siste fem årene har statens tilskudd til det viktige arbeidet de gjør stått stille. Nå ønsker vi øke dette fra 5 til 6 mill kr årlig, sier Kjos.

Saksordfører Sveinung Stensland fra Høyre viser til at det aller viktigste er å få den enkelte til å ta stilling og dernest snakke med sine pårørende.

– Når en person har sagt ja til organdonasjon, så kan ikke pårørende overprøve dette. Det aller viktigste tiltaket for å få flere til å si ja og færre til å si nei er å styrke informasjonsarbeidet og få flere til å ta stilling på egenhånd, sier Stensland.

Krfs Olaug Bollestad legger til at flertallet også går inn for at staten i tillegg til årlige informasjonstiltak i regi av Stiftelsen Organdonasjon, også skal bidra til en større folkeopplysningskampanje hvert åttende til tiende år, på linje med de store røykesluttkampanjene som Helsedirektoratet har kjørt.

Venstre om velferd

Informasjon virker. Å sørge for nok tilgang på organer gir flere syke et bedre liv og det reduserer statens utgifter til sykdom og trygd. Det er en vinn-vinn situasjon som vi må dyrke, sier Bollestad.

Ketil Kjenseth

Ketil Kjenseth, Foto: Venstre

Når vi senker alderen til dagens helserettslige myndighetsalder på 16 år, så erkjenner vi også at det skaper behov for økt informasjon til de mellom 16 og 18 år når denne endringen innføres. Det har vært med i betraktningen når vi nå ønsker å styrke Stiftelsen Organdonasjon.

Ketil Kjenseth

Venstres Ketil Kjenseth peker på at aldersgrensen for å ta stilling til organdonasjons senkes fra 18 til 16 år i den nye loven.

– Når vi senker alderen til dagens helserettslige myndighetsalder på 16 år, så erkjenner vi også at det skaper behov for økt informasjon til de mellom 16 og 18 år når denne endringen innføres. Det har vært med i betraktningen når vi nå ønsker å styrke Stiftelsen Organdonasjon, sier Kjenseth og viser til at de allerede er godt etablert i kanaler som treffer ungdom.

Besøk nettsiden organdonasjon.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**