Til innhold

Ketil Kjenseth

Ketil Kjenseth

Jeg er spesielt opptatt av framtida. Vi skal utdanne nye generasjoner. Skape nye arbeidsplasser. Sikre natur og miljø.

Ketil Kjenseth er tidligere stortingsrepresentant for Oppland. Han er også tidligerer fylkesleder i Oppland Venstre. Ketil har sittet i kommunestyre og formannskap i Gjøvik, og har tidligere vært politisk rådgiver i Venstres stortingsgruppe samt assisterende generalsekretær i Venstre.

– Jeg er spesielt opptatt av framtida. Vi skal utdanne nye generasjoner. Skape nye arbeidsplasser. Sikre natur og miljø. Og ikke minst skal vi sikre friheten for den enkelte, samtidig som vi tar ansvar for samfunnet som helhet.

Vis varme og raushet

– Vi er rikere på penger enn noen gang. Likevel har vi store utfordringer innen velferd. Fattigdom rammer mange unge. Omsorgssvikt rammer mange eldre. Rusmidler lammer mange i dagliglivet. Penger er ikke alt. Vi må også sørge for å organisere velferdsstaten riktig, for å gi nødvendig hjelp til de som har størst behov, fortsetter Ketil.

– For Oppland sin del er jeg mer opptatt av å få lærerutdanning til fylket enn å jobbe for et universitet i innlandet. Jeg er også mer opptatt av å sikre gode lokalsykehus på Lillehammer og Gjøvik, framfor å bidra til et lite «storsykehus» i Hedmark. Jeg vil ha raskere tog til Lillehammer og Gjøvik. Enda grønnere teknologiutvikling på Raufoss og flere energibønder på Toten, i Valdres og i Gudbrandsdalen, sier Ketil Kjenseth.

Han ønsker seg også mer oppmerksomhet rundt utfordringene i utkantene av Oppland.

Arbeidsplasser

– Vi tappes for industriarbeidsplasser, mange unge flytter til byene eller oljekysten og vi fyller ikke på med nye arbeidsplasser annet enn i offentlige sektor. Dagens regjering har ingen visjoner for hele Oppland, sier Kjenseth. – Vi må sørge for et mangfold av arbeidsplasser og et aktivt næringsliv i distriktene, sier Ketil, som tar til orde for å se på en næringsvis og ikke bare regionvis reduksjon i arbeidsgiveravgiften for å stimulere til flere etableringer i næringssvake områder.

Ketil bor på Gjøvik. Til daglig jobber han som prosjektleder i Norsk Vann – som er interesseorganisasjon for drikkevannsforsyning og avløpsrensing. Av utdanning er han adjunkt for videregående skole og diplomøkonom fra BI. Han har jobbet fem år som lærer i videregående skole og har også erfaring som journalist i både lokalavis og -radio.

Pressefoto fra flickr

Ketil Kjenseth