De som trenger oss mest må skjermes

(Foto: Dreamstime.com)

Vi er inne i en dramatisk økonomisk situasjon for Lillesand kommune. Dette er ikke første gang vi må gjøre omfattende innsparinger, men det er første gang utgangspunktet er så dårlig før vi starter en slik prosess.

Venstre mener at vi ikke kan komme oss gjennom dette uten å både kutte utgiftene og øke inntektene. Vi vil vurdere å enten øke eiendomsskatten moderat eller fjerne bunnfradraget. Vi har også fremmet forslag om kraftige kutt i administrasjonen hvert år i denne perioden, men dessverre har vi ikke fått med oss de styrende partiene, Krf, Høyre og Frp, på det.

Det er dessverre ingen enkel vei ut av det økonomiske uføret for Lillesand kommune. Dersom de styrende partiene ikke klarer å løse de økonomiske utfordringene alene, så skal Venstre være et konstruktivt opposisjonsparti som er med på å komme med løsninger.

Dette er noen av punktene Venstre gjerne vil ha gjennomslag for:
1. Opprette økonomisk styringsgruppe med bystyremedlemmer som følger prosessen tett
2. Informere innbyggerne og bystyret jevnlig om gruppens arbeid
3. Reforhandle husleien i alle leide lokaler og vurdere rimeligere alternativer
4. Reforhandle alle avtaler med over en minsteverdi
5. Slutte å bygge utenfor kommuneplan
6. Selge jord- og skogbruksareal som kommunen ikke vil få bruk for
7. Se på de langsiktige effektene av innsparingstiltakene
8. Sette klare og absolutte krav til sparing de kommende årene

Lillesand kommunes økonomiske situasjon er inget drømmescenario foran et kommunevalg, men det er i slike tider vi viser hvilke politiske prioriteringer som er viktigst. De som trenger kommunens tjenester aller mest må skjermes.

For Venstre
Jens Olai Justvik
Petter N. Toldnæs

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**