“Slik har festtalen blitt til faktisk virkelighet.” Se Ivar Bergundhaugen sin landsmøtetale

Foto: Jo Straube

Ivar Bergundhaugen

 

Ivar Bergundhagen

Ivar Bergundhagen

Kjære landsmøte.

Skolepolitikk er et viktig saksområde for Venstre, og i Kristiansand mener vi at vi har noe bra å bringe til torgs innen dette.

Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand, forkortet FLiK. Det er hva jeg skal snakke om.

FLiK er et prosjekt, der Kristiansand kommune og Universitetet i Aaalborg er hovedsamarbeidspartnere, i tillegg til bidrag fra UiA, Universitet i Århus, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Borås.

Det store målet i FLiK er at alle skal oppleve inkluderende i læringsmiljøer som gjør at de trives bedre, lærer mer og at det blir mindre mobbing.

Dette er jo ikke revolusjonerende mål og ønsker i norsk skole, det er tvert om hovedessensen i de aller fleste festtaler som handler om hvordan skolen kan bli bedre.

Det som gjør at FLiK tar festtalen i retning virkeligheten og handling er for det første at det anerkjennes at det er behov for forskningsbasert kunnskap slik at vi vet at det vi gjør virker. Videre at denne forskningsbasert kunnskap slik at vi vet at det vi gjør virker. Videre at denne forskningsbaserte kunnskapen faktisk skaffes til veie, og til sist at den implementeres. I Kristiansand bygger altså nå innsatsen i barnehage og skole på kunnskap som forskere har dokumentert god virkning av.

Det som praktisk har skjedd, skjer og skal skje er at det i 2013 ble foretatt en stor kartlegging av situasjonen blant barnehagebarn, skoleelever og voksne ansatte. Så ble det iverksatt et arbeid for å utvikle de voksnes kompetanse i pedagogisk analyse og bruk av pedagogisk analysemodell. Videre forskes det underveis i prosjektet på særlige viktige utfordringer som kartleggingen har avdekket, og som evalueres og revideres. I 2016 skal det så gjennomføres en ny stor kartlegging for å måle effekten av prosjektet.

For Kristiansand Venstre er det viktig at intensjonene i FLiK-prosjektet videreføres etter at prosjektperioden utløpet. Intensjonene om mindre spesialundervisning, mindre mobbing og bedre faglige resultater. Og ikke som festtaler, men som faktisk virkelighet.

I forskningsrapport etter forskningsrapport anbefales systematisk satsning på kvaliteten på læringsmiljøet så tidlig som i barnehagen for å motvirke mobbing i barnehagen, mobbing i skolen og til og med frafall fra videregående opplæring.

Systematisk satsing på kvalitet i læringsmiljøet motvirker altså mobbing og bedrer både trivsel og læring helt fra barnehagen og til man opparbeider seg studie- eller yrkeskompetanse.

Dette er hva FLiK fokuserer på og bidrar til. Dette er hva vi i Kristiansand Venstre er opptatt av å fortsette med, og dette er hva vi tenker kan være av interesse også for andre i denne salen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**