bioøkonomi – det nye oljen

Kristine Nore - Landsmøte 2015, Foto: Steinar Bleken

I fellesskap frontet Buskerud, Oppland og Hedmark skog- og jordbruk. I tillegg ga Venstres Nestleder Ola Elvestuen støtte til dette talerstolen. Nå blir landbruket en kjerne i grønn vekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstre vet å satse på bioøkonomien som det nye oljen. Det å øke i fornybar lokal energibruk er avgjørende for omstillingen vi må ha i samfunnet vårt. Vi reduserer energibruken, men skaper også energien vi trenger fra fornybare ressurser. Skogindustri, kompost og møkk er store energibærere der vi kan hente mye energi.

Krødsherad Venstres ordførerkandidat, Kristine Nore holdt innlegg under Landsmøtet til Venstre i Tromsø denne helgen i forbindelsen med behandling av ”Grønn Vekst” dokumentet som ble behandlet. Hennes forslag til en del endringer i dokumentet ”Grønn Vekst” ble vedtatt. På talerstolen var Kristine opptatt av at forslaget til nye energiregler i byggteknisk forskrift ikke gir mulighet til å ta med i energiberegninger ny kunnskap. I forslaget som nå ligger er det kun mulig å regne med energisparing fra termisk masse som betong. Det er ikke åpnet for å ta inn energisparing fra hygrotermisk masse som tre.

Venstre ønsker grønn vekst, og økt bruk av tre. Kristine mener dette må følges opp gjennom å sikre et krav til bærekraft i alle lover og forskrifter. Tre holder på varmen, i form av fuktighet. Saken er at det ikke blir regnet inn energisparing fra hygrotermisk masse, som tre. Dette er et forskningsfelt der vi bare skraper på overflaten foreløpig. Hygrotermisk masse er komplekst, derfor er det enkleste å bare regne med energisparing fra termisk masse, som betong. Hygrotermisk masse kan brukes i møtesaler og andre rom hvor det er mye tre. Ventilasjonsanlegg kan nedjusteres fordi tre bidrar til å gi et bedre inneklima. Dette har ikke ventilasjonsbransjen lært enda, så her brukes det mer energi enn nødvendig på klimatisere rommet.

Poenget er at slik forslaget til de nye energireglene er nå, så kan hygrotermisk masse ikke kan inkluderes selv om det dokumenteres. Det må være en åpning for nye løsninger! Her må Venstre være med og sikre en god ny forskrift!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**