På date med stortingspolitikere

Foto: Jo Straube

Under Landsmøtet fikk delegatene mulighet til å Speed-date en av Venstres Stortingsrepresentanter. Delegatene fikk anledning til å presentere en lokal eller regional sak, stille spørsmål, eller ha samtale om en rikspolitisk sak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Alle fikk dermed knyttet kontakt med Stortinget. Å bli kjent med noen og vite hvordan man kommer i kontakt betyr noe også når det er noe man ønsker å ta opp senere.

Venstres ordførerkandidat i Krødsherad, Kristine Nore møtte Abid Raja som sitter i samferdselskomiteeen, og valgte å snakke med han om skole og lobbyen mot grønn vekst.

Ordfører Hallvor Lilleslett fra Gol møtte også Abid og ønsket å få til et møte sammen med Abid med samferdselsdepartementet om planleggingsmidler til Gol Stasjon. Hallvor fikk umiddelbart positiv respons og var meget fornøyd.

Steinar Bleken fra Hemsedal møtte Pål Farstad og snakket om omsetning av lokalprodusert mat.

Førstekandidaten Anders Wengen fra Drammen møtte også Pål Farstad Næringspolitisk talsmann. Han tok opp finansiering av innovasjon i ny oppstartet bedrifter, og behovet for å få på plass en næringsrettet nasjonal strategi for kulturnæringer.

Sissel Urke fra Ål, og andre kandidat på fylkestingslista valgte seg Ketil Kjenseth som bl.a. har saksfeltet helsepolitikk på Stortinget, og snakket med han om samhandlingsreformen.

Leder av Buskerud Venstrekvinnelag Else Malthe-Sørensen møtte Ketil Kjenseth og benyttet anledningen til å snakke om at helsestasjon og helsevesen må bli bedre på å avdekke omsorgssvikt, og at helsesøstre må bli bedre på å vurdere tilknytning mellom barn og foreldre, og få bedre kompetanse på å veilede foreldre på å tolke og respondere på barns signaler. Hun foreslo også at det skal lovfestes at barn av psykisk syke skal ha rett til å være med i støttegrupper, og at dette må være et tilbud i alle kommuner eller i tilknytning til alle DPS.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**