Verdiskaping

Bysykkelstativ
Bysykkelstativ
Skap nye verdier og grønn vekst.
Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst.

I dag viser internasjonale rapporter at Norge skårer unødvendig dårlig på innovasjon, nyskaping og gründerskap. Kurvene peker i feil retning. Venstre vil satse mye mer på verdiskaping og innovasjon.

Vi må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende.

Venstre vil:
– Endre skattesystemet slik at det blir mer lønnsomt å drive, investere i og eie norske arbeidsplasser og bedrifter.
– Satse mer på næringsrettet forskning og kunnskapsutvikling i bedriftene.
– Innføre minstefradrag for alle selvstendig næringsdrivende, og sikre dem bedre sosiale rettigheter.
– Styrke ordninger som øker tilgangen til risikokapital for gründere og nye bedrifter.
– Kutte bedriftenes rapporteringskrav og skjemavelde med 25 prosent.
– Omorganisere Innovasjon Norge slik at vi får til mer innovasjon og nyskaping, uavhengig av hvor i landet det skjer.
– Følge handlingsregelen og føre en økonomisk ansvarlig politikk som sikrer norsk næringsliv forutsigbare og gode rammebetingelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**