– Landbruk er grønn vekst

Ole Asmund Sylte fra Ringebu Venstre på talerstolen om landbruket i grønn vekst under Landsmøtet i Tromsø, Ingjerd Thon Hagaseth

En erklæring om grønn vekst kan ikke utelukke landbruket. Det er en viktig del av det grønne skiftet, sier Ringebu Venstres Ole Asmund Sylte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Under Venstres landsmøte i Tromsø i helga tok han til orde for å inkludere landbrukspolitikk og biogassatsning i partiets uttalelse om grønn vekst.

– Hvem er det i landsmøtesalen som ikke er avhengig av en bonde hver dag? Er det noen som ikke eter, spurte han sine landsmøtekolleger, og satte landbruket ettertrykkelig på kartet da landsmøtet formet politikken for grønn vekst.

– Landbruket er premissleverandøren for næringsmiddelindustrien, Norges største fastlandsindustri. Det er en selvfølge at denne næringen skal være en del av det grønne skiftet, sa Sylte og høstet applaus fra salen.

– Landbruk er en grønn næring basert på grønne vekster. Landbruket er klare og stort sett positive til å tilpasse sin produksjon til en mer miljøvennlig profil. Mat og matproduksjon må foregå på en miljøvennlig måte, mener Sylte.

Blant annet biogassatsningen mener han kan ha en positiv effekt, blant annet gjennom å kunne redusere sprøytemiddelbruk.

– Det gir positive effekter agronomisk i tillegg til klimagevinst, sier Sylte.

Venstres uttalte mål er en “grønn økonomi” som innen 2030 er stor og lønnsom nok til å erstatte dagens petroleumssektor som drivkraft i norsk økonomi og er like internasjonalt rettet, innen blant annet finanssektoren, sjøtransport, fornybar energiproduksjon og skogen som klimaressurs.

– Venstre må ta en mer aktiv rolle i å utforme politikken slik at landbruket passer inn i det grønne skiftet, fastslår Sylte

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**