Sats på kunnskap

Skolebøker Det viktigste for en god skole er gode lærere. Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn.

I dag er det 9000 ufaglærte lærere i norsk grunnskole. Det tar nesten 35 år før alle lærere får videre­utdanning. Det er ikke godt nok. Venstre vil satse på lærere og kunnskap.

Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Derfor vil Venstre ha et krafttak for flere, bedre og enda mer motiverte lærere. Venstre vil sikre alle lærere mulig­heten til å ta etterutdanning og sørge for at lærerne får mer tid til undervisning. Forskning og høyere utdanning gir oss kunnskap som sikrer miljø, arbeidsplasser og velferd. Derfor er satsing på kunnskap prioritet nummer én for Venstre.

Venstre vil:
– Gi lærere rett og plikt til videreutdanning.
– Innføre femårig lærerutdanning.
– Fjerne tidstyvene i skolen og redusere skolebyråkratiet kraftig.
– Gjennomføre et løft for helsesøster- og skolehelsetjenesten. 1000 flere helsesøstre de neste fire årene.
– Øke norsk forskningsinnsats til 3 prosent av BNP innen 2020.
– Øke bevilgningene til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.
– Innføre 11 måneders studiestøtte og bygge 2000 studentboliger årlig.
– Tilby barnehageplass til alle ettåringer gjennom to årlige opptak.
– Prioritere flere voksne per barn i barnehagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**