Presentasjon av nytt veiselskap med Regjeringspartiene og KrF

Presentasjon av veiprosjekt

Trond Erik Bognø (H), Sara Sægrov Ruud (V), Torunn Ostad (H) og Ingebjørg Godskesen (FrP). Foto: Jacob Handegard

I dag deltok Sara Sægrov Ruud (1.kandidat på fylkestingslista) og Jacob Handegard (Ungdomskandidat på fylkeslista) på pressekonferanse om det nye veiselskapet regjeringen, Venstre og KrF lanserte i dag.

Sægrov Ruud fokuserte på at dette var en gledens dag for Aust-Agder og for samarbeidet til de fire borgerlige partiene. Videre trakk hun fram viktigheten av at det nå ser ut til at planene for E18 Østre Aust-Agder blir framskyndet. Avslutningsvis presiserte hun at den økte satsingen på vei ikke ville gå utover satsingen knytta til tog, kollektiv og sykkel.

Les mer om saken hos Agderposten: http://www.agderposten.no/nyheter/ny-e18-gjennom-hele-fylket-innen-2021-1.1396634

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**