Barns rett til barnehageplass uavhengig av familiesituasjon

Foto: (kommer)

Sandefjord Venstre har en interpellasjon om barns rett til barnehageplass i bystyrets møte torsdag 23. april. Vi er bekymret fordi vi har fått tilbakemelding om at barn har mistet sin barnehageplass fordi foreldrene ikke kan betale. Sandefjord Venstre er spesielt bekymret fordi dette sannsynligvis dreier seg om barn som har et særskilt behov for barnehageplass. Vi frykter også at dette kan ha skjedd i innvandrerfamilier hvor barna har et særskilt b ehov for sosialisering og språktrening.

Kunnskapsminister Torbjørn røe Isaken fastslår i begynnelsen av februar i år at norske kommuner ikke kan nekte barn av dårlige betalere barnehageplass. Dette er i såfall et brudd på barnehageloven.

http://www.sb.no/Sv_rt_bekymret_for_barna-5-73-51058.html

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**