Venstre vil bygge Drøbak innenfra

Foto: Ivar Ruud Eide

Byutviklingsplanen Seiersten-Dyrløkke er et miljøvennlig, arealeffektivt og transportmessig riktig grep for fremtidig boligutvikling. Kolstad er det ikke, mener Venstres Nicolay Corneliussen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I utvalg for Miljø, plan og byggesak 20.04.2015 gikk Venstre mot å vedta planprogram for Kolstad, Klommestein skog og Odalen, men fikk bare støtte av SV.

Vi i Venstre mener at boligutvikling i Frogn bør følge noen viktige prinsipper, sier Corneliussen.

  • Vi bør bygge Drøbak innenfra og ut ved at byutviklingsplanen Seiersten-Ullerud-Dyrløkke prioriteres.
  • Vi bør legge på is planer som medfører investering i ny infrastruktur og i utbygging i jomfruelige områder med tap av verdier for natur og friluftsliv.
  • Vi bør ikke legge opp til en vekst på mer enn kommuneplanens bestemmelser om 100 nye boliger pr år.

Corneliussen fremhever at Kolstad, Klommestein skog og Odalen er et viktig natur- og friluftsområde med en rekke kulturminner og et stort biologisk mangfold. Han mener at vi har mer enn nok boligreserver for fremtiden i Frogn Kommune, og peker spesielt på det pågående planarbeidet for byutviklingsplanen Seiersten-Dyrløkke, som har et stort potensiale for fortetting.

-Kolstad blir en bilbasert satellitt beliggende helt i ytterkant av Drøbak tettsted på grensen mot Ås, frykter Corneliussen.

Selv om det i dag går buss mellom Ås og Drøbak, vil dette ikke være tilstrekkelig for å dekke Kolstads behov for kollektivløsninger, og nye kollektivtilbud må derfor opprettes.

-Vi må vi forvente et press på kommunens infrastruktur som vil kreve store investeringer for kommunen. Med opptil 900 boliger, sier det seg selv at Frogn Kommune må investere i en ny barne- og ungdomsskole og flere barnehager.

Utbygging av Kolstad kan være i strid med mål og retningslinjer i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, som skal vedtas i høst. Dersom denne blir vedtatt, noe høringsuttalelsene indikerer, så kan det medføre konsekvenser for hele Kolstadplanen.

-Etter Venstres skjønn er det stor sannsynlighet for at Kolstad vil være i strid med føringene i planen, mener Corneliussen, og det er derfor uklokt av kommunen å benytte tid og ressurser på å regulere Kolstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**