Bruk biogassen som fornybart drivstoff!

Stranges stiftelse, Bergen, Ivar Knai - Asker Venstre

Asker Venstre vil arbeide for en kretsløpsøkonomi der avfall håndteres som en ressurs. VEAS er sentral i dette arbeidet.

Til Budstikka uttalte Jens Måge og Jonas Vevatne fra Asker Venstre en klar ambisjon om å utnytte biogass som drivstoff. – I stedet for å bruke biogassen i prosess og oppvarming på Veas, bør den brukes på en langt bedre måte. Som til fornybart drivstoff til bussparken. Med Norgesbuss rett rundt hjørnet, vil det heller ikke bli lang vei for å tanke bussene opp, sa Jens Måge blant annet til Budstikka.

Les hele artikkelen på Budstikkas sider her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**