Dobling av antall bysykler i Oslo

Guri Melby er byråd for miljø og samferdsel i Oslo og førstekandidat for Venstre., Foto:Oslo Venstre

Fra 1. april 2016 får Oslo en ny bysykkelordning. Oslo kommune har inngått en avtale med Clear Channel som øker antallet bysykler fra ca. 1500 til 3000 sykler. Samtidig utvides område for bysykkelstativer til også utenfor Ring 2.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Dette betyr at enda flere Osloborgere kan benytte seg av en enda bedre bysykkelordning, sier sykkelbyråd Guri Melby fra Venstre.

Den nye sykkelen er videreutviklet basert på dagens bysykkel og er både lettere og mer driftssikker. Den er laget med lettere materialer og noe større hjul, som skal gjøre den enklere å sykle på. Sykkelen leveres med kurv, holder for smarttelefon, gir, batterifrie lys og justerbart sete.

Økt bruk av sykkel reduserer utslippene av klimagasser, fører til mindre luftforurensning og er arealeffektivt. sykkel

– Det er 30.000 brukere av bysyklene i dag, og det blir stadig flere. Bysykler bidrar til å løfte Oslo som ny sykkelby og til å nå Venstres og byrådets mål om en sykkelandel på 16 prosent innen 2025.

Det er viktig at sykkelen oppleves som et effektivt, lett tilgjengelig og økonomisk gunstig alternativ for at flere skal velge å ta grønne valg. Ved å øke tilgjengeligheten til bysykler og låser, oppnås et mer brukervennlig system, som vil kunne få flere i byen til å sykle. Dette har vært viktig for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**