Grønn vekst på Venstres landsmøte

Trine Skei Grande taler på Venstres landsmøte 2015
Trine Skei Grande taler på Venstres landsmøte 2015, Foto: Jo Straube

Venstres landsmøte ble holdt i Tromsø 10.-12. april. Hurumhalvøya var godt representert i år, med tre delegater fra
Røyken og Merete Haug fra Hurum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Tema for landsmøtet var Grønn Vekst. Hovedbudskapet fra Venstre er: Det haster med endringer. Verden må gå fra en “svart økonomi”, der vekst og velstand er basert på stadig økt bruk av ikke-fornybare petroleumsressurser, til en “grønn økonomi”, der veksten er basert på fornybar energi, klok husholdering med knappe ressurser og kretsløpstankegang.

Den gode nyheten er at grønn økonomi – og grønn verdiskapning – er mulig. Og ikke bare mulig; skiftet fra en “svart” til en grønn økonomi vil gi hver enkelt av oss en bedre hverdag, bedre lokalsamfunn å leve i, og være lønnsomt for land og bedrifter som griper muligheten det grønne skiftet gir.

Merete Haug
Merete Haug deltok på Venstres landsmøte for første gang.

I mange tilfeller er det som er bra for klima, også bra av andre grunner. Mindre bruk av kull og olje bedrer luftkvaliteten. Bedre kollektivtransport gjør at færre må stampe i bilkø. Reduserte subsidier til bensin og parafin frigjør midler til helse og utdanning. Massive investeringer i grønn teknologi kan være akkurat det som trengs for å skape ny vekst, både i Norge og resten av verden.

– Dette går jo rett inn i de utfordringene vi i Hurum Venstre møter i vår politiske hverdag og her var det mye inspirasjon å hente. Med påfyll fra foredragsholdere fra grønne (Venstrestyrte) kommuner og grønne vekstbedrifter er det bare å reise hjem med ny giv og ta fatt der vi er – det grønne skiftet skal skje i kommunene, sier Merete Haug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**