Pressenotat – Billigere barnehage for dem som har minst

1.mai innføres nasjonalt minstekrav til reduksjon i foreldrebetalingen for familier med inntekt under 473 000.
Ordningen sikrer at ingen familier betaler mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Kommunene står fritt til å tilby familier en enda lavere foreldrebetaling enn det den nasjonale ordningen tilsier.
I Kongsvinger blir ny sats iverksatt fra første faktura som sendes ut 20. mai, og flere familier kan søke ordningen enn de som allerede får moderasjon !
Jo lavere inntekten er, jo billigere blir barnehageplassen. For en familie med inntekt på for eksempel 350 000 kroner, vil en plass i barnehage koste 1909 kroner i måneden. Det betyr at familien sparer 7381 kroner i året sammenlignet med den nye maksprisen.

Barnehagesatsingen ble foreslått av regjeringen og styrket i budsjettforliket med KrF og Venstre.
– Alle trenger en god start i livet, og opphold i barnehagen er særlig viktig for de dårligst stilte barna. Med samarbeidspartienes forslag vil prisen for en barnehageplass bli lavere for de med lav inntekt !
– Reduksjonen i makspris de siste årene har først og fremst kommet familier med middels og høy inntekt til gode. Vi prioriterer målrettede tiltak som treffer de mest økonomisk vanskeligstilte.
Vi viser gjennomføringskraft og iverksetter. De rødgrønne partiene gikk ikke imot ordningen, men foreslo aldri noe tilsvarende de åtte årene de satt i regjering

For å finansiere bevilgningen om et nasjonalt minstekrav, blir maksimalprisen samtidig økt med 100 kroner per måned, til 2 560 kroner. Barnehagen vil fortsatt være rimelig uansett inntektsnivå: Selv for dem som betaler økt makspris, er prisen lavere enn det den var i 2011.

Samarbeidspartiene satser stort på barnehage med reduksjon i foreldrebetaling knyttet til husholdningens inntekt og kvalitetstiltak.

Kongsvinger 30.april 2015

Eli Wathne (H) Kjell Arne Hansen (FrP) Thor Ringsbu (Krf) Jørn-André Stenseth (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**