En tilgjengelig skolehelsetjeneste

 

Jørgen Blom - forkjemper for satsning på helsesøstre i Asker
Jørgen Blom – forkjemper for satsning på helsesøstre i Asker

Skolehelsetjenesten har en svært viktig funksjon i arbeidet med å sikre barn og unges fysiske og mentale helse. Nærhet til skolehverdagen er for mange elever vesentlig for at de skal kunne benytte seg av tilbudet. Derfor er økt helsefaglig tilstedeværelse en nøkkelfaktor i arbeidet med å bistå barn og unge som har behov for det.

Asker Venstre vil:

  • Styrke skolehelsetjenesten med flere helsesøster og sørge for helsesøstre på alle ungdomsskolene.
  • Sørge for at skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig lavterskeltilbud plassert på skolen med regelmessig daglig åpningstilbud.
  • Jobbe for en bedre samhandling med fylkeskommunen om helsesøstre på de videregående skolene.
  • At helsesøstrene skal kunne tilby gratis prevensjon.
  • Styrke pedagogisk-psykologisk tjeneste og samhandlingen med skolene, gjennom mer veiledning og støtte til skolene.
  • Prioritere og støtte helhetlige oppveksttiltak rundt skolene, som Borgensatsningen, Sone Nord og andre lokale initiativer for bedre nærmiljø.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**