Et grønt skifte i avfalls- og avløpshåndteringen

Solveig Schytz
Solveig Schytz. Foto: Christopher Biong.

Riktig håndtering av avfall og avløpsvann/kloakk er et viktig premiss i arbeidet med å skape en kretsløpsøkonomi der avfall håndteres som en ressurs. Alle ressurser må utnyttes optimalt og utslipp må kuttes. VEAS er sentralt i dette arbeidet og gjør en betydelig miljøjobb i vår region. De renser kloakken for ca 600.000 mennesker i Oslo, Bærum og Asker og er Norges største produsent av biogass med 78GWh produsert i året. Asker Venstre ønsker at VEAS skal være sentral i omstillingen til et grønnere lokalsamfunn.

Asker Venstre vil:

  • Arbeide for at Asker er en offensiv kommune på kildesortering og avfallshåndtering.
  • Arbeide for at VEASs investeringsplaner har høye miljø- og klimaambisjoner og bidrar til omstillingen til et grønnere lokalsamfunn.
  • Være en pådriver for at Veas skal utrede en satsing på bruk av biogass til transportsektoren.
  • Arbeide for at Askers matavfall kan behandles mer lokalt i stedet for som i dag å transporteres på vei til Sverige.
VEAS, Asker
VEAS, Asker. Foto: VEAS

Mer om vår politikk for verdiskaping:

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**