Økt innsats for kvalitet i barnehagen

Trine Skei Grande på barnehagebesøk.
Trine Skei Grande på barnehagebesøk. Foto: Stjørdal Venstre

Barn tilbringer store deler av sine første og mest dyrbare år i barnehagen. Barnehagen skal tilby barn under skolealder en omsorgsfull arena for læring og sosialisering gjennom lek. Tilgang på nok barnehageplasser er vesentlig for både det enkelte barn og den enkelte familie, men også for arbeidslivet.

Høy kvalitet i barnehagen er tett forbundet med varme og trygge relasjoner mellom ansatte og barn i barnehagen. Gode relasjoner skaper grobunn for læring og utvikling.

En forutsetning for gode relasjoner og kvalitet i barnehagehverdagen, er et stabilt og godt personale som har tilstrekkelige og forutsigbare økonomiske rammer å arbeide under. Venstre mener det er viktig å sikre normer for bemannings- og gruppestørrelser i sunne barnehagebygg.

For Asker, hvor en betydelig andel av barnehagene er private, er det viktig å sikre at de private barnehagene får like gode rammevilkår som de kommunale. Venstre vil arbeide for reell økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager. Kommunen er avhengig av private barnehager for å sikre full barnehagedekning.

Venstre vil arbeide for mer fleksible opptaksordninger i barnehagene i kommunen, med mål om at alle barn skal få tilbud om barnehageplass det året de fyller ett år.

Asker Venstre vil:

  • Opprettholde målet om full barnehagedekning.
  • Jobbe for at alle barn får tilbud om barnehageplass i løpet av det året de fyller ett år.
  • Tilby konkurransedyktig lønn for å rekruttere de beste barnehagelærerne.
  • Videreføre tiltak for å sikre at både kvinner og menn jobber i barnehagen.
  • Innføre krav til norskkunnskaper for ansatte i barnehagen.
  • Sikre et godt videreutdanningstilbud for ansatte i barnehagen og videreføre utdanningstilbud for assistenter.
  • Rehabilitere slitte barnehagebygg.
  • Etablere veiledende regler på voksen-barn ratio og gruppestørrelse i barnehagen.
  • Øke kompetansen om ett-åringer i barnehagene gjennom kursing, kunnskapsheving og videreutdanning.
  • Øke kompetansen om estetisk læring i barnehagen.

 

Tilbake til hovedsiden for vårt politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**