Fjorårets lærerstreik må brukes til noe konstruktivt

-Nasjonale prøver og kartlegging har vært viktig for å se hvor norsk skole står. Vi må fremover legge antallet tester på et fornuftig nivå slik at vi kan følge opp hver enkelt elev, og fortsette å stille krav samtidig som vi gir skolen frihet og lærerne gode vilkår til å gjøre jobben sin, sier Erik Borge Skei som er 1. nestleder i Oslo Venstre og kandidat til bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Høsten 2014 var det en større, nasjonal lærerstreik. Oslo gikk som eget tariffområde fri. Kommunen og lærerne har fått velfortjent ros for enighet og godt samarbeidsklima. Likevel mener Borge Skei, som har vært leder arbeidet med Oslo Venstres nye bystyreprogram, at hovedstaden må bruke tiden til annet enn å slå oss på brystet.

-Streiken skyldtes åpenbart ikke bare selve forhandlingsresultatet, men en frustrasjon bygget opp gjennom flere år. Frustrasjonen ser ut til å skyldes økende byråkratisering, rapportering og papirarbeid. Det er tydelig at mange lærere har fått en følelse av mistillit fra politikere på Stortinget og i kommunestyrer rundt om i landet, sier Borge Skei.

Selv om streiken bør være en vekker også for Oslo skiller skolen her seg fra resten av landets på flere måter.

-Vi har bedre resultater, både i målte prestasjoner, kanskje enda mer imponerende ved at vi er bedre til å utjevne sosiale forskjeller. Osloskolen har et godt omdømme, noe som også letter hverdagen for lærerne. Oslos politikere har også prioritert skolen høyt i de årlige budsjettene.

Mye av dette skyldes Venstres innsats både gjennom flere byråder og som aktiv opposisjon.

-Venstre har gått i bresjen for Lærerløftet Oslo som kom forut for en nasjonal satsning på etter- og videreutdanning. Vi har satset på basisfag, og sterke fagmiljøer. Samlet tror jeg vi har fått til en dynamikk der vi forsøker å gjøre skolen bedre, skritt for skritt.

-Samtidig bør vi ta lærerstreiken som et signal, også i Oslo. Lærerne må få mer tid til sin kjernevirksomhet, den tiden de tilbringer med og for elevene. Vi må forenkle og samordne rutinene for rapportering. Vi må redusere skjemaveldet og antallet retningslinjer. Vi må prøve ut ulike modeller for oppgavefordeling, der lærerne underviser og andre yrkesgrupper ivaretar andre funksjoner. Det må vi som politikere se nøye på, og ikke nøye oss med generelle vendinger og vi bør kunne starte i Oslo, sier Borge Skei.

Den tidligere FAU-lederen er også opptatt av at vi sørger for at tiltak overfor elever med spesielle behov settes inn tidligere enn i dag.

-To forutsetninger må oppfylles når vi skal skape en god skole: Vi må utdanne og rekruttere dyktige lærere, og vi må gi lærerne gode arbeidsforhold. Lærerstreiken minnet ikke minst om det siste, også på andre områder enn selve arbeidstidsspørsmålet. For Oslo Venstre er det knapt noen oppgaver som er viktigere enn å peile ut kursen mot en enda bedre Osloskole. Da hadde det selvsagt vært en drøm å bringe byrådsposten ”hjem” til Venstre etter høstens valg, avslutter Borge Skei

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**