Kongen både best, og rimelegast

Kongen på Haugane, Illustrasjon: Sakspapir Stord Kommune

Kommunen har kome med tala for kostnaden av ny ungdomsskule på Vikahaugane. Kongen på Haugane kjem best ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Stord Kommunale Eigedom KF hadde fått i oppdrag å sjå på ulike alternativ for å utbetra skulen, og for å kunna samanlikna kostnadsbiletet for:

1) Kongen på Haugane
2) Rehabilitering
3) Modul / Elementbygg

Dei har saman med arkitektane gjort nokre endringar i prosjekta. Kongen er utvendig lik, men gjort meir kompakt innvendig. På Rehabilitering oppdaga dei store utfordringar som gjer det langt meir kostbart enn antatt.

Mykje av dei same problema finn ein igjen ved eit modulbygg, og som ikkje eignar seg fullt ut til å byggja alt det ein har behov for.

Kongen på Haugane
Kongen på Haugane

 

Mange elevar og tilsette har hatt vansker med dagens bygg, og det er slitt og dårleg utforma. Planen er å få på plass ungdomsskulen på Vikahaugane, og så ta fatt på Nysæter Ungdomsskule.
Kostnadane vert dermed førespeila slik:

Areal m2 Kostnadar pr. Kvm Kostnadar inkl. mva
Kongen på Haugane 4 922 Kr 39 900,- Kr 196 387 800,-
Rehabilitering/Nytt tilbygg 6 347 Kr 38 700,- Kr 245 628 900,-
Modul/
Elementbygg
5 358 Kr 40 200,- Kr 215 391 600,-
Kostnadar på midlertidig drift Kr 9 400 000,-

Venstre håpar no at ein endeleg kan få på plass ein heilt ny skule, slik at ein kan få bukt med dei dårlege forholda som ein finn her. Innemiljø er svært viktig for læringsmiljø, seier Geir Angeltveit.

– Me ser at med alle dei bruktbilsymtoma ein finn i dagens skulebygg, så vert nybygg både best og rimelegast.

Sak om Kongen på Haugane vil koma opp i kommunestyret 18. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**